unicore.cc > За нас > Условия за ползване и общи условия
Намери повече информация за нашите правила, услвия на ползване и общи условия.

Условия на ползване и общи условия

Точно кратко и ясно.

Общи условия на unicore.cc и уебсайта на unicore.cc, уреждащи належащи въпроси между unicore.cc и нейните клиенти.

Обновени на 24 февруари, 2024г.

Въведение

Настоящите Общи условия (наричани по-долу „Споразумение“) уреждат предоставянето на услуги за уеб дизайн и маркетинг (наричани по-долу „Услуги“) от unicore.cc, (наричана по-долу „Агенция“) на клиента (наричан по-долу „Клиент“). Съгласявайки се с тези условия, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с тях и с всички изменения или актуализации, направени от Агенцията в бъдеще.

 

Услуги

Агенцията ще предостави Услугите, описани в подписаното предложение или оценка, които включват, но не се ограничават до уеб дизайн, графичен дизайн, оптимизация за търсачки, управление на социални медии, pay-per-click реклама и маркетинг на съдържанието. Агенцията си запазва правото да променя Услугите, обхвата на работата или сроковете въз основа на промени в изискванията на проекта или непредвидени обстоятелства.

 

Такси и плащания

Клиентът се съгласява да заплати таксите, посочени в предложението или прогнозата, в съответствие с графика за плащане, посочен в предложението или прогнозата. Агенцията си запазва правото да преустанови или прекрати услугите при неплащане. Възможно е да бъдат начислени допълнителни такси за допълнителни услуги, поискани от Клиента, които са извън първоначалния обхват на работата.

 

Интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост за работата, създадена от Агенцията, включително, но не само, дизайн на уебсайт, графики, лога и други материали за брандиране, принадлежат на Агенцията до получаване на пълно плащане от Клиента. При пълно плащане собствеността върху тези материали се прехвърля на Клиента освен във случаите, когато в индивидуалните договори е посочено друго.

 

Права на агенцията във връзка с изготвени проекти

Агенцията запазва правото си да излага, показва и разпространява, както и да се промотира и/или рекламира чрез излагането, показването и разпространяването на проекти, изготвени за нейни Клиенти, чиито авторки права върху интелектуалната собственост са вече прехвърлени към Клиента.

 

Воден знак на Агенцията и неговото разпространение

Агенцията запазва правото си да маркира всеки проект, върху който е работила, и който е предала към Клиент, който е заплатил изцяло за неговото изготвяне, със свой собствен знак и/или текст.

 

Конфиденциалност

Агенцията и Клиентът се съгласяват да запазят поверителността на всякаква патентована или чувствителна информация, свързана с Услугите или бизнеса на Клиента. Това включва всяка информация, обменена по време на първоначалната консултация, управлението на проекта и предоставянето на Услугите. 

 

Прекратяване и отказ

Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по каквато и да е причина с писмено уведомление до другата страна. Ако Клиентът прекрати Споразумението преди завършването на Услугите, Клиентът ще бъде отговорен за плащането на всяка работа, извършена до датата на прекратяване. Ако Агенцията прекрати Споразумението, всички такси, платени от Клиента, ще бъдат възстановени за работата, която все още не е завършена.

 

Ограничаване на отговорността

Агенцията не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от Услугите, предоставяни по настоящото Споразумение, включително, но не само, за преки, косвени или последващи щети. Клиентът се съгласява да обезщети и да предпази Агенцията от всякакви искове, щети или разходи, произтичащи от използването на Услугите от страна на Клиента.

 

Резултати от услуги и реклами

Агенцията не носи отговорност за крайните резултати от предлаганите от нея услуги, услуги за реклами и всякакви други услуги, продукти и/или др., предлагани от нея чрез този уебсайт и/или чрез договорни отношения с нейните Клиенти. 

 

Управляващо право

Настоящото Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република България, без да се вземат предвид техните стълкновителни разпоредби. Всички спорове, произтичащи от настоящото Споразумение, ще бъдат решавани чрез медиация или арбитраж.

 

Цялостно споразумение

Настоящото споразумение представлява цялостното споразумение между Агенцията и Клиента и заменя всички предишни споразумения, преговори и договорености между страните. Настоящото споразумение може да бъде изменено или допълнено само с писмено споразумение, подписано от двете страни.

 

Приемане на условията

С ангажирането на Агенцията за предоставяне на услуги Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия. Агенцията си запазва правото да променя или актуализира настоящите Общи условия по всяко време без предварително уведомление до Клиента. Клиентът е отговорен за периодичното преглеждане на настоящите Общи условия, за да се увери в тяхното спазване.

 

Обратна връзка и предложия

Всякакви предложения и/или обратна връзка, предоставена от Вас, ще се третира като неконфиденциална и ще бъде ипозлвана от unicore.cc както намери за добре.

Информацията, поместена на тази страница, може да бъде изменяна без предупреждение.

Copyright © 2022-2024 unicore.cc.

И това не е всичко...

Каним те да се потпиш в нашата философия за създаване на
изключително дигитално съдържание:

Или пък...

Да разгледаш какви услуги предлагаме в unicore.cc
и да избереш това, което ти е нужно.

А защо не...

... ти разкажаем за това
как създаваме невероятни уебсайтове?

bg_BGБългарски